Vicariat pour la communication/Vicariaat voor de communicatie

Délégué épiscopal/ Bisschoppelijk afgevaardigde
De Kerpel Geert
015/29.26.59 of 0477/30.74.14
geert.dekerpel@bc-diomb.be

Newsletter: 
Editeur responsable : Geert De Kerpel
Rédaction : Annelies Looverie persdienst.aartsbisdom@kerknet.be